Medicinering

Ställningstagande till och eventuellt insättning av farmakologisk behandling görs efter diskussion med barn/ungdom eller ung vuxen under 25 år och föräldrar.