Utredningar

Utredningar

Vi gör neuropsykiatriska utredningar av barn, ungdomar och unga vuxna under 25 år med frågeställning kring ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Asperger syndrom eller andra autismspektrum-tillstånd, Tourettes syndrom, OCD ( Obesssive Compulsive Disorder) och Begåvningshandikapp. Vi tar också ställning till depression, bipolär sjukdom, psykoser och andra barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd.
Att göra en utredningen tar 7-10 dagar i anspråk.