Välkommen till Neuropsykiatriska mottagningen!

Neuropsykiatriska mottagningen är en privat mottagning för barn, ungdomar och unga vuxna under 25 år med neuropsykiatriska tillstånd. Vi erbjuder utredning, diagnostik, behandling samt råd och stöd enligt metoder som vilar på vetenskaplig grund (evidensbaserat).